Zakázkové kurzy

Osobní rozvoj

Stres a syndrom vyhoření aneb Jak být v pohodě

Cíl kurzu: Předat návod jak čelit dlouhodobému i krátkodobému stresu.

Anotace kurzu:Zdá se, že v současné době je stres všudypřítomný. Na kurzu se účastníci seznámí, jak a proč přesně stres vzniká, jaké jsou účinné strategie a techniky pro zvládání stresu, jaké jsou největší stresory a jak na ně, naučí se rozpoznat naučené vzorce jednání a účinně je měnit.

Sebepoznání aneb Jak skrz sebe lépe poznat jiné lidi

Cíl kurzu: Ukázat možnosti efektivního přístupu k osobnímu rozvoji na základě poznání sebe sama, uvědomit si osobnostní rozdíly lidí a umět s těmito rozdíly pracovat.

Anotace kurzu: Osobní rozvoj zaměstnaných patří k pilířům úspěšné společnosti, kterou se nevyplatí podceňovat a sebepoznání je základním kamenem pro vytváření vztahů k druhým, ke komunikaci, k týmové spolupráci, k řešení konfliktů apod. Na kurzu se účastníci seznámí se základním rozdělením osobnostních typů, v čem jsou jejich silné a slabé stránky a jak maximálně a smysluplně využít různorodost ve spolupráci.

Time management aneb Nebuďme napospas časožroutům

Cíl kurzu: Naučit se pracovat se zásadními pravidly osobní efektivity tak, aby existovala rovnováha mezi všemi důležitými aspekty života.

Anotace kurzu: Proč se tak často nedaří splnit za den dostatek úkolů, jak se dostat ze začarovaného kruhu únavy, přesčasů, narůstajících nedodělků a osobní nepohody. Jak si správně nastavit osobní priority a cíle a jak dostat časový rozvrh pod kontrolu.

Emoční inteligence aneb Jak maximalizovat porozumění s druhými

Cíl kurzu: Lépe poznat a pochopit své vlastní emoce a emoce druhých.

Anotace kurzu: Naučit se rozpoznat vlastní emoce, umět s nimi pracovat a umět rozpoznat emoce druhých lidí je klíčem k řešení vnitřních i mezilidských konfliktů. Účastníci se naučí lépe pochopit své emoce, pracovat s nimi, naučí se pochopit, jak emoce ovlivňují naše rozhodování a mezilidské vztahy. Seznámí se s metodami, jak přijatelně ventilovat své emoce.

Tajemství spokojenosti

Cíl kurzu: Předat návod, jak pracovat na své spokojenosti bez modelu „pozitivního myšlení“.

Anotace kurzu: Proč jsou někteří lidé spokojenější než jiní, ačkoli objektivně mají ke spokojenosti stejné podmínky? Musí se člověk s nadáním pro spokojenost narodit? Dá se spokojenost naučit? Tyto a mnoho jiných informací se dozvíte v tomto kurzu.

Chci být sebevědomý/á

Cíl kurzu: Pochopit, že na zvýšení sebevědomí neexistují ani léky ani kouzla. Jedinou možností je jen práce na sobě samém. Uvědomit si, co znamená mít zdravé sebevědomí a jak určuje kvalitu našeho života, vztahy s okolím a úspěch v životě.

Anotace kurzu: Pokud si člověk nevybuduje zdravý vztah především sám k sobě, může často selhávat ve vztazích k ostatním. O tom, jak souvisí vztah k sobě samému se sebevědomím, stresem, sebeúctou, sebepřijetím, se šťastným partnerským vztahem a celkově s pocitem pohody, je tento kurz.

Desatero spokojeného života

Cíl kurzu: Uvědomit si, že ke spokojenému životu stačí někdy velmi málo – naučit se vnímat sebe a své pocity.

Anotace kurzu: I když si každý představuje spokojený život jinak, jedno je vždycky společné. Pro spokojený život nemusíme chodit jinam. Máme ho totiž v sobě, jen je někdy potřeba nás trochu popostrčit, abychom si to uvědomili.

Nejdůležitější otázka mého života aneb Co je pro mě prospěšné?

Cíl kurzu: Jak se naučit vyjadřovat co potřebuji, co cítím. Naučit se být k sobě pravdiví.

Anotace kurzu: V průběhu dne prožíváme nejrůznější emoce. Často jim nevěnujeme pozornost a možná si ani nevšimneme, jaké z nich převažují. V kurzu Vám dáme pár inspirativních návodů jak lépe porozumět sami sobě a jak být k sobě pravdiví.

Základy finanční gramotnosti

Cíl kurzu: Uvědomit si, že zdrojem finančních úspěchů jsou návyky a myšlení lidí a že to není jen výše bankovního konta.

Anotace kurzu: Znalosti, jak úspěšně spravovat finance potřebuje v životě každý, kdo hospodaří s penězi. Každý by měl znát základní principy řízení svého rozpočtu a způsoby, jak si poradit ve finančně neúspěšných, ale i úspěšných časech, tj. naučit se peníze správně půjčovat i investovat.

Komunikace

Asertivní komunikace aneb Jak předejít konfliktům

Cíl kurzu: Seznámení se zdravou a nemanipulativní komunikací a s obranou proti manipulaci.

Anotace kurzu: Účastníci se seznámí, s jakými druhy manipulace se mohou setkat, jakými metodami se mohou účinně bránit, jak neztratit řeč v emocionálně vypjatých situacích, jak obhájit své zájmy a jak argumentovat.

Prezentační dovednosti aneb Kdo je připravený, nebojí se

Cíl kurzu: Předat návod, jak úspěšně prezentovat sám sebe, firmu, výrobky, služby…

Anotace kurzu: Podle výzkumů lidé řadí vystoupení před veřejností do skupiny největších obav. Na druhou stranu správně prezentovat sám sebe, firmu, služby bývá mnohdy klíčem k úspěchu. Účastníci se dovědí, jak se na prezentaci připravit, jak ji efektivně řídit, jaká je role přednášejícího, jak si stanovit cíl prezentace, jak zpracovat výstupy z prezentace, jak zaujmout, jak pracovat s „kverulanty“.

Každý si zkusí prezentovat před ostatními a zároveň dostane ihned zpětnou vazbu nejen od lektorky, ale i od kolegů a kolegyň. Obsahem je i sebezkušenostní výcvik, jak jednat s problémovými typy účastníků přednášky.

Řeč těla aneb Když za nás nemluví jen slova

Cíl kurzu: Naučit se znát souvislosti lidské psychiky a neverbálního projevování v důležitých situacích, kdy podvědomě komunikujeme s druhými a vyvoláváme určitý dojem, rozumět neverbální komunikaci jiných lidí.

Anotace kurzu:Chtěli byste odhadnout myšlenky partnera při komunikaci? Máte v úmyslu zapůsobit na druhé při jednáních? Máte pocit, že vám někdy druzí lidé nerozumí nebo jim nerozumíte Vy? V čem spočívá tajemství řeči těla? Pomůžeme Vám naučit se základy neverbální komunikace.

Komunikujte se šarmem

Cíl kurzu: Ukázat, jak se pomocí jednoduchých „triků“ stát šarmantním společníkem, společnicí.

Anotace kurzu: „Abyste se dostali na vrchol, musíte mít šarm. Je vytvořený ze všeho a z ničeho: z vůle, vzhledu, chůze, tónu hlasu, pohybu… V žádném případě není nutné být krásný. Vše, co potřebujete, je šarm.“ Sarah Bernhardt

Efektivní komunikace aneb Dorozumění je někdy věda

Cíl kurzu: Rozvinout komunikační dovednosti a schopnost týmové spolupráce.

Anotace kurzu: „Od druhých lidí nedostanete to, co si spravedlivě zasloužíte, ale pouze to, co si vyjednáte svými komunikačnímu schopnosti a dovednostmi.“ David Gruber

Účastníci se naučí lépe využívat a rozvíjet svůj komunikační potenciál.

Naučte se bránit manipulaci

Cíl kurzu: 

Naučit se rozeznávat manipulaci, účinně se bránit a říkat laskavé „NE“.

Anotace kurzu: Na kurzu se dozvíte základní techniky, jak odhalit manipulativní chování nejen u lidí kolem vás, ale i v prostředí internetu, médií a obchodu.

Naučte se řešit konfliktní situace

Cíl kurzu: Předat návody, jak předcházet konfliktům, jak s konfliktem pracovat a jaké jsou techniky jeho řešení

Anotace kurzu: Konflikty nás stojí mnoho energie a času, vytvářejí stres a pocit viny, ublíženosti. Ale vyhýbat se jim, také není řešení. V kurzu si vyjasníme, jaké jsou typy konfliktů, jakým způsobem jim můžeme předcházet a ukážeme některé užitečné techniky  jejich řešení . Efektivní řešení konfliktů není vůbec snadná věc, ale dá se naučit.

Jak poznat, když nám někdo lže

Cíl kurzu: Odhalit základní znaky lhavého jednání a poznat techniky umožňující odhalit lháře podle verbálních i neverbální signálů těla.

Anotace kurzu: Je to smutné, ale s lháři se setkáváme neustále. Někteří jim naletí docela snadno. Pokud k nim patříte, pak je dobré vědět, že existuje několik znaků, jak včas rozpoznat lháře. Odhalí je výběr slov, intonace, výraz tváře, postoj a pohyby. Je jen potřeba je znát a vědět na co se soustředit.

Jak na pohodovou mezigenerační komunikaci

Cíl kurzu: Ukázat základní přístupy pro pohodovou mezigenerační komunikaci v rodině a odkrýt hlavní mýty v oblasti komunikace mezi generacemi.

Anotace kurzu: Vztahy mezi generacemi bývají napjaté. Proč tomu tak je? Jak lze charakterizovat mezigenerační rozdíly?  Jaká je realita vnímání rozdílných generací? Jak respektovat a být respektován? Jaké jsou formy rodinného soužití? Výhody a nevýhody třígeneračních rodin?  Jak řešit problémové vztahy mezi generacemi? Odpovědi na tyto otázky dostanete v kurzu.

Manažerské kompetence

Manažerské rozhovory aneb Když chválíme, vytýkáme, hodnotíme

Cíl kurzu: Ukázat specifika různých typů manažerských rozhovorů, jak se na ně připravit a úspěšně realizovat.

Anotace kurzu: Vést cílené rozhovory s podřízenými patří k základním manažerským kompetencím, i když ze strany manažerů a manažerek nepatří k oblíbeným činnostem. V kurzu dáme návod, jak připravit a realizovat přijímací, hodnotící a vytýkací rozhovory. Budou uvedeny přínosy i úskalí jednotlivých typů rozhovorů. Pro účastníky budou připraveny ukázky jednotlivých typů rozhovorů, modelové situace a krátký vlastní trénink pohovorů.

Hodnocení pracovního výkonu aneb Je to povinnost nebo nezbytnost?

Cíl kurzu: Přesvědčit účastníky o významu správně provedeného pracovního hodnocení, poskytnout jim k tomu vhodné nástroje.

Anotace kurzu: Sdělit zaměstnaným jaký podávají výkon, jak je jejich práce hodnocena, je jeden ze stěžejních faktorů pro jejich motivaci a stabilizaci. Obsahem kurzu jsou techniky poskytování zpětné vazby prostřednictvím pracovního hodnocení. Účastnici se dozvědí, jaké jsou nástroje úspěšného hodnotícího pohovoru, jak se na něj připravit, jak zajistit jeho hladký průběh a identifikaci přínosu hodnotícího pohovoru. Dostanou tipy, jaké další oblasti je vhodné do hodnotícího rozhovoru zahrnout a jak je využít v další personální práci. Součástí jsou i tréninky pohovorů.

Vedení a motivace lidí aneb Když peníze nejsou všechno

Cíl kurzu: Vysvětlit rozdíl mezi vedením a řízením lidí, proč lidé potřebují motivovat a jaké formy a nástroje jsou adekvátní.

Anotace kurzu: Motivace lidí bývá často opomíjená, ale přitom jde o významný způsob jak zajistit, aby ze sebe vydali to nejlepší ve prospěch firmy. Odpovíme na otázky Jak dostat do souladu to, po čem touží zaměstnanci i firma? Co všechno ovlivňuje motivaci lidí a naopak je demotivuje? Co je vnitřní a vnější motivace? Nač potřebujeme motivované zaměstnance?

Styly řízení aneb Jak řídíme, tak prosperujeme

Cíl kurzu: Poukázat na rozmanitost stylů řízení a jejich výhody a nevýhody, dopady na výkonnost lidí.

Anotace kurzu: Styly řízení jsou důležitými indikátory manažerské efektivity a faktory ovlivňující výkonnost celé firmy. Promítají se do všech jejich činností od náboru zaměstnaných až po jejich odchody. O vztahu stylu řízení a ekonomické prosperity nikdo nepochybuje. Jaké styly řízení a kdy použít? Je řízení totéž co vedení? Čím je určen styl řízení a lze ho měnit? Na takové a další otázky dostanou účastníci odpověď.

Práce s talenty aneb Vždyť o budoucnosti rozhodujeme již dnes

Cíl kurzu: Vysvětlit, že systematickému vedení těch nejlepších, kteří budou rozhodovat o budoucnosti firmy, se vyplatí věnovat.

Anotace kurzu:  Kdo je talent, co je talent management a proč je tak důležitý? Z jakých fází se skládá? Kdo ho má řídit a jak? Odpovědi i na další provokující otázky jsou obsahem tohoto tématu.

Adaptační proces aneb Jak vytěžit začátek

Cíl kurzu: Vysvětlit důležitost nástupního období do zaměstnání a jeho dopady jak pro zaměstnané tak i zaměstnavatele.

Anotace kurzu: Nástup člověka na nové pracovní místo patří k jedné z nejvíce stresujících a náročných situací v jeho životě. Je to období náročné i pro zaměstnavatele, tým lidí. Špatně/dobře řízený adaptační proces má dopad do mnoha oblastí firmy a na výkon a začlenění nových zaměstnaných. Z obsahu uvádíme –  Co je adaptační proces a jak dlouho trvá, kdy začíná? V jakých oblastech se musí nováček i firma sladit? Kolik stojí zapracování nových kolegů?

Smysluplná porada aneb Jak předejít nudě a tlachání

Cíl kurzu: Předat návod, jak zefektivnit pracovní porady, zpříjemnit jejich průběh.

Anotace kurzu: Nebývají oblíbené, a přesto se jich musíme účastnit. Návod jak na to, aby se nepovažovaly za ztrátu času, je obsahem kurzu. Účastníci se dovědí, jak se na poradu připravit, jak ji efektivně vést, jaká je role vedoucího porady, jak si stanovit cíl porady, jak zpracovat výstupy z porady.

Zkusí si provést identifikaci silných a slabých stránek vedení porad. Obsahem je i návod, jak jednat s problémovými typy účastníků porady.