Vzdělávání

Motto:

Štěstí přeje připraveným.

Zakázkové vzdělávací aktivity

Jsou připravovány na základě konkrétních potřeb a požadavků firem. Ke klientům přistupujeme individuálně a naše aktivity jsou zaměřeny na konkrétní dopad do praxe nejen v danou chvíli, ale obsahují i praktická řešení a inspiraci do dalšího období.

Uplatňujeme integrovaný vzdělávací cyklus, který se skládá ze 4 modulů:

Analýza současného stavu –  je nezbytným krokem úspěšnosti  celého cyklu. Na základě stanoveného vzdělávacího cíle a požadovaných přínosů zjistíme prostřednictvím analytických metod aktuální stav poptávaného tématu, stanovíme nejvhodnější obsahovou náplň, metody výuky, podpůrné aktivity.

Vzdělávací aktivity –  realizace konkrétních metod a forem vzdělávání za podpory kvalitních výukových materiálů a jiných doplňkových podkladů. Používáme interaktivní metody a modelové situace s praktickým dopadem do praxe.

Zpětná vazba a převod do praxe – v průběhu vzdělávacích aktivit a ihned po skončení získáváme okamžitou zpětnou vazbu, hodnocení spokojenosti účastníků kurzů. V případě požadavku zpracujeme hodnotící zprávu lektora dle zadání objednavatele???

Evaluace –  jsme přesvědčeni, že vzdělávací aktivity nelze považovat za jednorázové akce, ale za systém, jehož součástí je mezi jiným průběžné vyhodnocování zpětné vazby a postupné zlepšování vzdělávacích procesů na základě získaných poznatků. Po určitém období (max. 6 měsíců) prostřednictvím analytických metod ověříme přínos vzdělávání do praxe.

Rádi pro Vás připravíme:

  • Kurzy ve Vašich prostorách.
  • Kurzy v lokalitě dle Vašeho přání.
  • Vícedenní kurzy s možností ubytování a stravování účastníků.
  • Víkendové a prázdninové kurzy na vybrané téma.

Ceny seminářů na míru jsou stanoveny dohodou. V případě většího počtu účastníků Vám poskytneme zajímavé slevy.

Nabídka kurzů

Zakázkové kurzy
Akreditované kurzy
Otevřené kurzy