Akreditované kurzy

Společnost EDU FOR YOU, z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Splnili jsme zákonné podmínky pro udělení akreditace následujících vzdělávacích programů.

Přehled akreditovaných programů

1/  pro úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků

Název akreditovaného programu Číslo akreditace Časový rozsah Platnost
Ochrana osobních údajů aneb
Jak nenarušit soukromí druhých
AK/VE-415/2015 8 h 3. 1. 2019
Ochrana osobních údajů aneb
Jak nenarušit soukromí druhých
AK/PV-605/2015 8 h 3. 1. 2019
Manažerské kompetence aneb
Jak řídíme, takové máme výsledky
AK/VE-417/2015 8 h 3. 1. 2019
Spisová služba – archivace dokumentů AK/PV-601/2015 8 h 3. 1. 2019
Spisová služba – archivace dokumentů AK/VE-410/2015 8 h 3. 1. 2019
Týmová spolupráce AK/PV-603/2015 8 h 3. 1. 2019
Úprava písemností, novinky v pravopise, stylistice a normě AK/PV-604/2015 8 h 3. 1. 2019
Úprava písemností, novinky v pravopise, stylistice a normě AK/VE-412/2015 8 h 3. 1. 2019
Základy pracovního práva aneb
Znalost zákona je výhodou
AK/VE-413/2015 8 h 3. 1. 2019
Personální práce v úřadu aneb
Každý šéf je personalista
AK/VE-414/2015 8 h 3. 1. 2019
Manažerské rozhovory aneb
Když chválíme, vytýkáme, hodnotíme
AK/VE-416/2015 16 h 3. 1. 2019

2/  pro pracovníky v sociálních službách

Název akreditovaného programu Číslo akreditace Časový rozsah Platnost
Úvod do komunikačních a psychosociálních kompetencí v sociální práci A2017/0753-SP/PC/VP 8 h 31. 1. 2022
Prevence konfliktů a jejich řešení A2017/0754-SP/PC/VP 8 h 31. 1. 2022
Komunikace s klientem s problémovým chováním A2017/0755-SP/PC 8 h 31. 1. 2022
Hranice a práce s limity A2018/0258-SP/VP 8 h 31. 1. 2022
Kreativita jako cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji A2018/0259-SP/PC/VP 8 h 31. 1. 2022
Komunikační dovednosti a asertivita v sociální oblasti A2018/0261-SP/PC/VP 8 h 31. 1. 2022
Základy umění zpětné vazby v sociální oblasti A2018/0263-SP/PC/VP 8 h 31. 1. 2022
Týmová spolupráce v organizacích zaměřených na poskytování sociálních služeb A2018/0264-SP/PC/VP 8 h 31. 1. 2022
Úvod do koučování A2018/0308-SP/VP 8 h 01 6. 2022

Chcete vědět více? Kontaktujte nás.

Liberec, leden 2016