Koučink

Motto:

Objev s námi svou hodnotu.

Každý se občas dostane do situace, kdy potřebuje podporu někoho druhého, nezaujatého, aby našel řešení své situace nebo se dokázal posunout dál, někoho, kdo mu umožní podívat se na svoji situaci jiným úhlem pohledu a především objevit řešení.

Co je koučink?

Koučování je obor, který vychází z různých odborných směrů, např. z psychologie, manažerského řízení, pozitivní inteligence, neurolingvistického programování, výzkumu mozku, Gestalt terapie apod. Je kombinací komunikace, tréninku a osobního rozvoje. Jedná se o partnerství kouč – koučovaný v tvůrčím procesu.

Koučování je založeno na strukturovaném rozhovoru s klientem, na kladení specifických otázek, využívá procesů zkoumání a sebeobjevování a především přijetí zodpovědnosti.

Metoda koučování spočívá v tom, že koučovaný si uvědomí rozsah svých možností a schopností.

V čem spočívá přínos koučování?

 • je především podporou
 • pomáhá překonávat vnitřní bariéry
 • uvolňuje potenciál člověka
 • maximalizuje výkon
 • umožňuje vnímat situaci jinak
 • podporuje objevovat nové příležitosti a nová řešení
 • pomáhá ujasnit si naplňovat svoje vlastní cíle
 • vychází z vnitřní moudrosti každého
 • dokáže nastavit pocit spokojenosti, radosti a naplnění
 • naučí být sám sebou
 • probudí zodpovědnost

Jaké výsledky koučování přináší?

 • kvalitní vztahy a komunikaci
 • rozvoj profesního potencionálu
 • zvyšování spokojenosti
 • snížení stresu
 • lepší rozhodování
 • uvědomění si svých vlastních hodnot a priorit
 • efektivnější dosahování cílů
 • vnímání reality a zvýšení odpovědnosti
 • lepší řešení krizí
 • pozitivnější vnímání sebe sama a vyšší pocit sebehodnoty

Jaké jsou druhy koučinku?

Koučování podle hloubky
 • transakční koučování – podporuje změnu akce
 • transformační koučování – mění člověka samotného
Koučování podle oblasti života
 • profesní koučování – pracovní záležitosti
 • osobní koučování (životní koučink) – soukromé záležitosti