Otevřené kurzy

Základy komunikace s osobami s demencí, především s Alzheimerovou nemocí

Cíl kurzu: Informovat o možnostech lepšího porozumění této chorobě a ulehčit tak komunikaci s postiženými.

Anotace kurzu: I když je tato nemoc  stále častěji diagnostikována u osob nad 65 let, ale i mladších, přesto je povědomí o ní stále velmi nízké. Dozvíte se, jak se nemoc projevuje, kdo je nejvíce ohrožen, jak podle jednoduchých testů každý může snadno otestovat své blízké, jaké jsou příčiny a příznaky, jak lépe udržet soběstačnost postižených, ale především jak komunikovat s lidmi s různým stupněm demence.

Komunikujte se šarmem

Cíl kurzu: Ukázat, jak se pomocí jednoduchých „triků“ stát šarmantním společníkem, společnicí.

Anotace kurzu: „Abyste se dostali na vrchol, musíte mít šarm. Je vytvořený ze všeho a z ničeho: z vůle, vzhledu, chůze, tónu hlasu, pohybu… V žádném případě není nutné být krásný. Vše, co potřebujete, je šarm.“ Sarah Bernhardt

Tajemství spokojenosti

Cíl kurzu: Předat návod, jak pracovat na své spokojenosti bez modelu „pozitivního myšlení“. 

Anotace kurzu: Proč jsou někteří lidé spokojenější než jiní, ačkoli objektivně mají ke spokojenosti stejné podmínky? Musí se člověk s nadáním pro spokojenost narodit? Dá se spokojenost naučit? Tyto a mnoho jiných informací získáte účastí v tomto kurzu.

Zamilujte se …sami do sebe

Cíl kurzu: Uvědomit si, že vztah k sobě samému vytváří vztah ke svému okolí.

Anotace kurzu: Pokud si člověk nevybuduje zdravý vztah především sám k sobě, může často selhávat ve vztazích k ostatním. O tom, jak souvisí vztah k sobě samému se sebevědomím, stresem, sebeúctou, sebepřijetím, se šťastným partnerským vztahem a celkově s pocitem pohody, je tento kurz.