Poradenství pro veřejnost

Každý z nás se v průběhu života dostane do situace, kdy potřebuje poradit s nějakým problémem ať svým nebo svých nejbližších, známých.

Máme pro Vás připravena poradenská setkání na zajímavá témata, která se týkají všech životních etap. Jak taková setkání probíhají? Odborník nebo odbornice na dané téma seznámí přítomné se základními informacemi probíraného tématu a poté následuje diskuse a odpovědi na dotazy přítomných. U některých setkání se řeší modelové situace. 

Co nabízíme:

První pomoc pro malé děti

Cíl kurzu: Předat základní dovednosti nezbytné pro první pomoc u dětí a schopnost lépe se vypořádat se stresem v krizové situaci.

Anotace kurzu: První pomoc u dětí má svá specifika a je dobré se s nimi seznámit dříve, než dojde k nejhoršímu. I laická první pomoc, tedy poskytování první pomoci s minimálním počtem pomůcek případně jen holýma rukama, pomůže zachránit život. Je nezbytné načit se správně používat i pomůcky, které naleznete v lékárničkách. Na kurzu nebudete sedět jen na židli a poslouchat, také si mnoho úkonů vyzkoušíte prakticky – obvazování, manipulaci s poraněným, resuscitaci.

Poselství předškolních dětí

Cíl kurzu: Upozornit na význam předškolního období dětí pro jejich úspěšný vývoj.

Anotace kurzu: Vývojová období předškolního věku jsou pro jeho budoucnost velmi důležitá. Účastníci dostanou odpovědi na otázky, jaká to jsou vývojová období, jaké jsou důležité aspekty pro rozvoj učení v předškolním období, dozví se odlišnosti v učení u dětí a dospělých, jaký má význam soulad výchovného působení a dispozic dítěte na jeho vývoj. Může si porozumět rodina a mateřská škola? Získají rodičovský návod „Jak vychovat závisláka“.

Budu školákem

Cíl kurzu: Představení produktu Budu školákem. Seznámení s hlavními kapitolami, praktické ukázky jak pracovat s výstupy.

Anotace kurzu: Začátek školní docházky je pro dítě i rodinu důležitým životním mezníkem. Jak k ní přistupovat, aby se předešlo problémům? Dozvíte se:

  • Jaké jsou potřeby dítěte být přijato školní skupinou dětí?
  • Jak prosazuje svou individualitu?
  • Co tvoří spolehlivý základ pro další vývoj dítěte?
  • Jaká je výkonnost dítěte a jak ji můžeme hodnotit?
  • Jak zvládnout hodnocení školními měřítky?
  • Jak sledovat růst dovedností dítěte?
  • Jak na řešení neúspěchu?
  • Jaká je míra riskování pro uspokojení svých potřeb?
  • Vázanost dítěte na ženy (mámu).

Příprava na výběrové řízení do zaměstnání

Cíl kurzu: Připravit uchazeče o zaměstnání k úspěšnému zvládnutí výběrového řízení do zaměstnání.

Anotace kurzu: Obecné informace o tom jak napsat životopis, motivační dopis je možné získat téměř kdekoliv. V naší poradenské službě se zájemci a zájemkyně dovědí, jak se na výběrové řízení připravit přímo ve vztahu k jejich osobě a vybrané pracovní pozici, jak zaujmout a odlišit se od obecných postupů. Pomůžeme s vypracováním atraktivního životopisu i motivačního dopisu. Dáme zajímavé rady pro přípravu na jednání s potencionálními zaměstnavateli. Individuální poradenství mohou využít zájemci všech věkových kategorií od studujících přes absolventy škol až po lidi s dlouholetou pracovní zkušeností.

Trénink přijímacího pracovního pohovoru

Cíl kurzu: Ukázat, že přijímací pohovor nemusí být noční můrou a stresujícím faktorem, pokud se na něj dobře připravíme a pokud víme, jak může probíhat.

Anotace kurzu: Pomocí přijímacího pohovoru nanečisto a poskytnutí zpětné vazby pomůžeme uchazeči o zaměstnání snížit obavy z přijímacích pohovorů a tím zvýšit šanci na přijetí do zaměstnání. Doporučíme triky jak reagovat na některé záludné otázky, jak zaujmout a vyzdvihnout svá pozitiva. Poskytneme rady pro jednání s případným zaměstnavatelem. Nabízíme i průběžnou komunikaci v rámci vlastních výběrových řízení (telefonická, mailová podpora).

Pracovně právní poradenství

Cíl kurzu: Poskytnout základní pracovně právní poradenství při uzavírání pracovních smluv a dalších pracovně právních dokumentů.

Anotace kurzu: Sjednávání podmínek pracovního poměru je důležitá fáze každého pracovně právního vztahu. V rámci této služby poradíme na reálné situaci, na co si dávat pozor při podepisování pracovní smlouvy, jaké bývají triky zaměstnavatelů a jak je řešit, jaká jsou práva zaměstnaných.

Tato služba je určena i zaměstnaným, kteří se vracejí zpět do pracovního procesu po mateřské nebo rodičovské dovolené, jsou jim měněny pracovní podmínky a potřebují poradit, jak situaci řešit.