Poradenství

Motto:

Dobrá rada je nejpoužívanější mincí

Ambrose Bierce

Poradenství je zvláštní aktivita. Nejedná se ani o školení, seminář či workshop, kdy je na jedné straně ten, který předává informace a na druhé straně jejich příjemce. Poradenství poskytuje odbornou pomoc i podporu při řešení konkrétních situací, problémů a předpokládá součinnost obou stran. Lze ho provádět skupinově nebo individuálně.

Poradenství pro firmy
Poradenství pro veřejnost