Supervize

Smyslem supervize je zvýšení kvality práce, rozvoj profesních  dovedností pracovníků, posílení vztahů v pracovním týmu, hledání řešení v náročných situací. V procesu supervize poskytuje supervizor pracovníkovi zpětnou vazbu k jeho práci. Supervize má většinou formu rozhovoru mezi supervizorem a supervidovanými.

Hlavním nástrojem supervize je vytvoření prostoru pro reflexi pracovní činnosti v bezpečném prostředí supervizního vztahu a podpora procesu učení a změny.

Témata supervizí vycházejí z podnětů samotných účastníků a zaměřují se na zkvalitnění vztahu klient –  zaměstnanec, emoční zvládání náročných situací, udržování příjemné a otevřené atmosféry v zařízení atd.

Základní druhy supervize:

  • Individuální
  • Skupinová
  • Manažerská